ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆ ಮೂಲ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌

  ಮನೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 14-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19 ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನೀತಿ (ಆವೃತ್ತಿ 3) 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ / ಮನೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ -2)
 10-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವವರಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ 4) 07-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ (ಆವೃತ್ತಿ 3) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
06-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 05-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ 05-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
04-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 03-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾ.ಆ.ಅ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಧಾರಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು 29-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  DGHS, MoHFW, GoI ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
COVID19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
29-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  29-07-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ - COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ದೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 29-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪೌರಕರ್ಮಿಕಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ರಾಟ್) ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 
28-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ನಗರ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪೌರಾ ಕರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
28-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು  27-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
COVID-19 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ
24-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳು / ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು / ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು COVID-19 ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  22-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋಂ ಕ್ಯಾರೆಂಟೈನ್‌ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
20-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಹೋಮ್ ಕ್ಯಾರೆಂಟೈನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಎಚ್‌ವಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಇಲಾಖೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆಗಸ್ಟ್ 15 2020 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು 20-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರ ರೋಗ ಲಕ್ಷ್ಣಣಗಳಿಂದ ಬಳಲಿತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18-07-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್ 19  ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ 17-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಶಂಕಿತ ಮತ್ತು ಧೃಡೀಕರಿಸಿದ COVID-19 ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 17-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
16-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ 16-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಆಯುಕ್ತರು,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
 16-07-2020 ಕನ್ನಡ
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 50% ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
15-07-2020 ಕನ್ನಡ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ 19 ಗಾಗಿ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 26-06-2020  ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತರು,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶನಿವಾರದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 13-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Under Secretary-1 to Government,  DPAR(State Protocol) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ 19 ಗಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 13-07-2020  ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ),
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (BU) ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರುವ COVID ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೋಗಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು  13-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  COVID-19 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ 13-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 10-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 10-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಶಂಕಿತರ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ  10-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (CCC) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 09-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು / ಉಳಿಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ COVID ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (CCC) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ 

ಕುರಿತು

09-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಹರಡುವದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 09-07-2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  COVID-19 ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  06-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐಸಿಎಂಆರ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-  ಸುತ್ತೋಲೆ 06-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  04-07-2020 ಕನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. 04-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ-ಲಿಂಡಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ. 04-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 01-07-2020 ಕನ್ನಡ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 01-07-2020 ಕನ್ನಡ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು 18-06-2020 ಕನ್ನಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಂಡಮ್‌ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 16-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Revised order regarding preparing SOPs for Sanctioning of Rs. 5000 as relief fund for people belonging to labour class,  laundry and savita Communitiees in the wake of Covid-19 16-06-2020 ಕನ್ನಡ General Secretary, Labour Department  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Clarification regarding resuming of movie shooting and other outdoor activities till further notification and guidelines 15-06-2020 ಕನ್ನಡ Chief Secretary to Government , Revenue Department , Disaster Management , Land and POR ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Regulation of movement of persons from other states to Karnataka 15-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Chief Secretary & Chairman , State Executive committee ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Visa and travel restrictions in response to Covid - 19 - Permitting certain other categories of foreign nationals including overseas citizen of India(OCI) Card holders to enter India 12-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Ministry of Home Affairs, Government of India ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 08-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳು. 06-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪುನಾರಾರಂಭ ಭಾಗ-1ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 06-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  8ನೇ ಜೂನ್‌ 2020ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳು 04-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ  ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ  7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಂ‍ಸ್ಥಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌  ಮತ್ತು ನಂತರ 14 ದಿನಗಳ ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. 04-06-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ -1 ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಕುರಿತು ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 04-06-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕುರಿತು ಆದೇಶ 03-06-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪುನರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ(ಅನ್‌ಲಾಕ್‌1) ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರಗಳು 03-06-2020 ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈನ್‌ ಬೋಟಿಕ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ 01-06-2020 ಕನ್ನಡ Commissioner, State Excise Department ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐಸಿಎಂಆರ್‌ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು 31-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐಸಿಎಂಆರ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆರೆವುಗಳೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ 31-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30.06.2020ರ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ 30-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದಿನಾಂಕ 30.06.2020 ರವರೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. 30-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾತರ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 30-05-2020 ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡೆಸಿಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮರು-ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು-ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 30-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಗುಣಮುಖರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 26-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದಿನಾಂಕ:22.05.2020 ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆವೃತ್ತಿ 3ರ, ಅನುಬಂಧ 23-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆವೃತ್ತಿ 3,  22-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌- 4.0 ವೇಳೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂತರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ  22-05-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುವವರ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆವೃತ್ತಿ 3.0 21-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು. 21-05-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ಅನುಮತಿ / ಪಾಸ್ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 21-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ದರದ ಬಗ್ಗೆ 21-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಾಗರೀಕ ವಿಮಾನಯಾನ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಚಲನೆ ಕುರಿತು- ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌-4.0 21-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ,  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸಲೂನ್  ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 19-05-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ,  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  19.05.2020ರ ನಂತರ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 19-05-2020 ಕನ್ನಡ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದಿನಾಂಕ:17.05.2020ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಆದೇಶ. 18-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆ ಅಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ 18-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌‌-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ವೀಮಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  18-05-2020 ಕನ್ನಡ  ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿವ ಅವರಿಂದ ಪತ್ರ 16.05.2020 ಕನ್ನಡ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಲಸಿಗರ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸಿಗರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NMIS)" ಎನ್ನುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 16-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಗರಗಳ ಸೆಟ್ಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 16-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ರೂ.5000/- ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 16-05-2020 ಕನ್ನಡ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವಲಸಿಗರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು "ಶ್ರಮಿಕ್" ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ. 15-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ತ್ವರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

15-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮದುವೆ ಇತರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 14-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆದೇಶ - ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  14-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಜೂನ್‌ 30ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರೈಲನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  " ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ" ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಭಾಗ -2, ರೈತರು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 14-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಮ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ 13-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಂತರ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ / ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕ್ವಾರೈಂಟೇನ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 13-05-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿಗದಿತ ದರಪಟ್ಟಿ 12-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  " ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ" ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ  12.05.2020 ರಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ 12.05.2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಮ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ 12-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು
12-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ದಿನಾಂಕ 12.05.2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
11-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿ.ಐ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅನುಬಂಧ 2 - ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ  ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ (SOP)  11-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ,ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಆಯ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
10-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಬಿಐ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  10-05-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ / ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ  ಮರಳುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ ಸಾರಾಂಶ  09-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅನುಬಂಧ - ಗೋವಾದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರ ಕ್ವಾಂಟೈನ್ (08-05-2020) 08-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ,ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪರ್ಕಿತರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ 08-05-2020 ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉಚಿತ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 08-05-2020 ಕನ್ನಡ  ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ  ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದಿನಾಂಕ 06-05-2020ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ 08-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  06-05-2020  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಒಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರಿ ಪಾಸ್‌ ಕುರಿತು ತಿದ್ದುಪಡಿ(ದ್ವಿಮುಖ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ) 05-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  04.05.2020: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುಂತೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಯೋಜನೆ 04-05-2020 ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ 03-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 03-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಟೇನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 04.05.2020ರ ಮ‍ಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ 17.05.2020ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ 03.05.2020  ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತದದ ಬಗ್ಗೆ 03-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅವಶ್ಯ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ "ವಿಧಾನಸೌಧ ವಿಶೇಷ" ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.05.2020   ಕನ್ನಡ
ಬಿಎಂಟಿಸಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.05.2020 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 03-05-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 03-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ‍ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ 02-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಕಂಟೇನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆದೇಶ 02-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು,  ಬಿಬಿಎಂಪಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಏಕ್‌ಕಾಲಿಕ(ಒನ್‌ ಟೈಮ್‌), ಏಕದೈನಿಕ (ಒನ್‌ಡೇ), ಏಕ್‌ಮಾರ್ಗ(ಒನ್‌ವೇ) ಪಾಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ 02-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 02-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ದಿನಾಂಕ 04-05-2020ರಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು/ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರೀಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮು‍ಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ. 02-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂತ್‌ ಮಟ್ಟದ "ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡ"ವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ 01-05-2020   ಕನ್ನಡ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ 01-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ್ನು ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು 01-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 30-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಫ್‌ಎಕ್ಯೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯ ಕಾಲಾವಾಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30-04-2020 ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಜ್ಯದ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  30-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮೇ 2020 ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮೀಟರ್ ಓದುವಿಕೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಕುರಿತು ಎಸ್ಕಾಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  30-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   28-04-2020   ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  28-04-2020  ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 28-04-2020  ಕನ್ನಡ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ)

28-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌ -19ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳು

28-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌
ಸಚಿವಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 27-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ ಎಂ ಫ್ ಮಳಿಗೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಬಗ್ಗೆ 25-04-2020 ಕನ್ನಡ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ,
ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಷರತ್ತು 30 ಮತ್ತು ಷರತ್ತು 44 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಪಾಲಿನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
 24-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತುರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು , ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ  24-04-2020  ಕನ್ನಡ
ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ  24-04-2020  ಕನ್ನಡ
ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳು - 23-04-2020 23-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ -: ಆದೇಶ ಅನುಬಂಧ -2
23-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಸೋಂಕಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

22-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಜ್ಯಪತ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ 2020 22-04-2020 ಕನ್ನಡ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  23.04.2020 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಯ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಕವಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 22.04.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 24 2020 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
 22-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಬರಹಗಾರರು / ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
 21-04-2020  ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಆದೇಶಗಳು
 20-04-2020  ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳು- 19-04-2020 19-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತರಗತಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 17-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  20-04-2020ರ ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು 16-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್‌ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 11-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌, ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ 11-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ‍ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಶೇ-5 ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಾಲಾವಾಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-04-2020 ಕನ್ನಡ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಿತರು ಸೋಂಕಿತರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ- 07-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಾಟ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ- 06-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 06-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮೀಟರ್ ಓದುವುದು, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು- 03-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು

02-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ,‌ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ--- 02-04-2020 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 01-04-2020 ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಕೋವಿಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ 29-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ (ಕೊರೋನ ವೈರಸ್) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು 27-03-2020 ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಹರಡದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು 25-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ (ಕೊರೋನ ವೈರಸ್) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು 23-03-2020 ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ನಗರದಿಂದ ಕರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಂದಗಳು

15-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಮಾದಾನ್ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಮಾಜ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 16-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಓಟಿಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- 06-04-2020 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 02-04-2020 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು 31-03-2020 ಕನ್ನಡ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳು 29-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಡಿ-ಓ- ಪತ್ರ 29-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ವಿಪತ್ತು ನಿಧಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 28-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಐಸೋಲೇಷನ್(ಇಂಗ್ಲಿಷ್) 28-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಕ್ತ, ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 24-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತ 16-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿಗಮ ನಿ- ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ (26-03-2020) 26-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಜಮೀನುದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ (26-03-2020) 26-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ(20-03-2020) 20-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪೋರ್ಸ್‌ ರಚನೆಗ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ  20-03-2020  ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿಸಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಕುರಿತು 13-03-2020 ಕನ್ನಡ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಬಿ-ಬಿ-ಎಂ-ಪಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ವಾರ್‌ರೂಮ್‌ ಮಾಹಿತಿ--22 14-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿ-ಬಿ-ಎಂ-ಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಮದಾನ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ  ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ 14-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಮಾರತ್‌-ಇ-ಶಹರಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೇಬಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈರಸ್‌ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖಗವುಸುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ-ಕೈಪಿಡಿ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈರಸ್‌ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖಗವುಸುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ-ಕೈಪಿಡಿ - ಕನ್ನಡ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಭಾರತೀಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

- ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು(ಆಯುರ್ವೇದ) - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆಯುಷ್‌ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆ - ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ (ಮುಖಗವುಸು) ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರಿತು 31-03-2020 ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆ - ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ (ಮುಖಗವುಸು) ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರಿತು 31-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈರಸ್‌ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖಗವುಸುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ-ಕೈಪಿಡಿ 30-03-2020 ಕನ್ನಡ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೈಪಿಡಿ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹಾ ಕಚೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್‌ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರಿಣಾಮಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಝಾಕೀ ಆಡಿಮಾಸ್ಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ 21-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗಿದಾರರ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು 21-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 19-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 04-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೂಚೆನೆಗಳು 16-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನೋವೆಲ್‌ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವಲಸಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಮಾಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಹಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ   ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಹಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಎದುರಿಸುಲು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸನ್ನದ್ದಗೊಳಿಸುವುದು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸ್ಥಾನಿಕ ಉಪವಲಯ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‍-19 ಪರಿಣಾಮಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15-01-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍ -19 ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ (ಕ್ಷಯರೋಗ ಕೋವಿಡ್‍-19 ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ) 25-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍-19 ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು 20-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍-19 ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ - ಕನ್ನಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ನವ ದೆಹಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍ -19 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು 16-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು 16-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್  - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿತ ಮುಖಗವಸುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್  - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌  ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-09-2020 05:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌, ಸಫಾರಿ, ಒಪೆರಾ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ