ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ

ಕ್ರಮ. ಸಂ. ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ /ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌
  ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಕರನ್ನು ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್. ವಂತಿಗೆ ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 20-08-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆ.ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯದಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 19-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ 18-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ವಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  18-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ COVID-19 ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  18-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ COVID-19 ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು  14-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ 18-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮನೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 14-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  11-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19 ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನೀತಿ (ಆವೃತ್ತಿ 3) 11-08-2020 English ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
COVID ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ / ಮನೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಆವೃತ್ತಿ -2)
10-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(ಆವೃತ್ತಿ 3)
06-08-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 05-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ 05-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 03-08-2020 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾ.ಆ.ಅ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಧಾರಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು 29-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  DGHS, MoHFW, GoI ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ - COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ದೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 29-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು  27-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
COVID-19 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ
24-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳು / ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು / ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು COVID-19 ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  22-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತರ ರೋಗ ಲಕ್ಷ್ಣಣಗಳಿಂದ ಬಳಲಿತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18-07-2020 ಕನ್ನಡ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಶಂಕಿತ ಮತ್ತು ಧೃಡೀಕರಿಸಿದ COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 17-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
16-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ 16-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
16-07-2020 ಕನ್ನಡ
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 50% ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
15-07-2020 ಕನ್ನಡ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (CCC) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ (HCW) ಕಾರ್ಯಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 14-07-2020  ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  COVID-19 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ 13-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
COVID 19 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ-ಸಂಪರ್ಕತಡೆ
13-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

10-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

10-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಶಂಕಿತರ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ

 10-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (CCC) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

COVID-19 ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 06-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು / ಉಳಿಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ COVID ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (CCC) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ 

ಕುರಿತು

09-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಹರಡುವದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

09-07-2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-  ಸುತ್ತೋಲೆ

06-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು / ಉಳಿಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ COVID ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (CCC) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ 

ಕುರಿತು

09-07-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಹರಡುವದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 09-07-2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐಸಿಎಂಆರ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-  ಸುತ್ತೋಲೆ 06-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. 04-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  04-07-2020 ಕನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ-ಲಿಂಡಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ. 04-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್ - 19 ದೃಢಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 04-07-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  COVID ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (CCC) COVID-19 ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ 02.07.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ 19 ಗಾಗಿ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 26-06-2020  ಕನ್ನಡ
ಆಯುಕ್ತರು,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದಾದಿಯರು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ(ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 26-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀತಿ 23-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19ರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22-06-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಸಿಸಿಸಿ/ಡಿಸಿಹೆಚ್‌ಸಿ/ಡಿಸಿಹೆಚ್/‌ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳು 19-06-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು-ಅನುಭಂದ

09-06-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ನೂತನ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ

08-06-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದಿನಾಂಕ:17.05.2020ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಆದೇಶ.

18-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಮತ್ತು ಕೋವಿಡೇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

15-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ತ್ವರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

15-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮದುವೆ ಇತರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

15-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ

12-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು

12-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ
11-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಅನುಬಂಧ 2 - ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ  ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ (SOP) 
11-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ,ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 10-05-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು
09-05-2020   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್‌ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 09-05-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪರ್ಕಿತರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ 08-05-2020 ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 08-05-2020   ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದಿನಾಂಕ 06-05-2020ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ

08-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ

08-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿತರ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

07-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ  ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  4ನೇ ಮೇ 2020: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಟರ್ಮಿನಸ್‌ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಯೋಜನೆ

04-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ದಿನಾಂಕ 04-05-2020ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 03-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 03-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಟೇನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 04.05.2020ರ ಮ‍ಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ 17.05.2020ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ 03.05.2020  ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತದದ ಬಗ್ಗೆ

03-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅವಶ್ಯ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ "ವಿಧಾನಸೌಧ ವಿಶೇಷ" ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.05.2020   ಕನ್ನಡ
ಬಿಎಂಟಿಸಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.05.2020 ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 03-05-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 03-05-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಕಂಟೇನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆದೇಶ

02-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು,  ಬಿಬಿಎಂಪಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಏಕ್‌ಕಾಲಿಕ(ಒನ್‌ ಟೈಮ್‌), ಏಕದೈನಿಕ (ಒನ್‌ಡೇ), ಏಕ್‌ಮಾರ್ಗ(ಒನ್‌ವೇ) ಪಾಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

02-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

02-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ದಿನಾಂಕ 04-05-2020ರಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು/ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರೀಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮು‍ಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ.

02-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂತ್‌ ಮಟ್ಟದ "ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡ"ವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ

01-05-2020

  ಕನ್ನಡ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ

01-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ್ನು ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು

01-05-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Instructions for the collection and transporation of Swab Samples 

30-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಥ ಜ್ವರ(ILI) ಮತ್ತು ತೀರ್ವತರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ(SARI)ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಜ್ಯದ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

30-04-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ ಇಲಾಖೆಗಳು/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅನುಸರಿಬೇಕಾದ ಕ್ರೂಡೀಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 29-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡೆಸಿ, ಉಳಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  29-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ) 28-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

28-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 27-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಎನ್‌ಟಿಇಪಿ ಪಾಲುದಾದರರಿಗೆ ಸಲಹಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 27-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ  ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
27-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಬಯೊಮೀಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

27-04-2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಐಸಿಎಂಆರ್‌ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಪಟ್ಟಿ (ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ)

25-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್‌ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

25-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್‌ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳು

24-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಭಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ

23-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕೋವಿಡ್‌19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಸಲಹೆಗಳು

23-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳು - 23-04-2020 23-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ -: ಆದೇಶ ಅನುಬಂಧ -2
23-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 22-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
  ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಸೋಂಕಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

22-04-2020

ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
COVID-19 ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 24 2020 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
 22-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಜ್ಯಪತ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ 2020 22-04-2020 ಕನ್ನಡ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ(ಕೋವಿಡ್‌-19) ಕಾಯ್ದೆ 2020 22-04-2020 ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  23.04.2020 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಯ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಕವಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 22.04.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ 21-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಭಾರರ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಗರ್ಭಿಣಿ ಅರೆ ವೈದ್ದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19‌ ರ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 21-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 20-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯಗಳು- 19-04-2020 19-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 21-04-2020 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ
19-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ / ಯುಟಿ  ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ COVID-19 ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು
 19-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅವಶ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 18-04-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ವ್ವಯಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18-04-2020 ಕನ್ನಡ ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೀತ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 17-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಆರ್‌-ಟಿ-ಪಿಆರ್‌ಟಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  17-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪ್ರತಿಕಾಯ ರಕ್ತಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 17-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಕರೋನಾ-19:  ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  16-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಹಾಜಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕರೋನಾ-19 ಸೋಂಕು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ-ಜಿ-ಹೆಚ್-ಎಸ್- ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
15-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಿಜಿಹೆಚ್ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಜನರಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   ಶಂಕಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ  17-04-2020  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ದಿನಾಂಕ 20-04-2020 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 16-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 11-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌, ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ 11-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಿತರು ಸೋಂಕಿತರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ- 07-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ,  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹೆಚ್- ಐ-ವಿ ಮತ್ತು ಟಿ-ಬಿ- ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 06-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ 06-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19 ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 06-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಾಟ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ- 03-04-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವೇಳೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 03-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ‌ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮೀಟರ್ ಓದುವುದು, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು- 03-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 02-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 02-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ,‌ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- 02-04-2020 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಮುಂದೂಡುವ ಕುರಿತು- 02-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಕೋವಿಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ 02-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು 02-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು/ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು- 02-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ - ಕೋವಿಡ್ 19(01-04-2020) 01-04-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 31-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಶಂಕಿತ ಕೋವಿಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ(ಫೀವರ್‌ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌)ಗನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 31-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19‌ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗ 31-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸರ್ಕಾರಿ /ಡೀಮ್ಡ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 31-03-2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ 30-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30-03-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ -19 ವೈರಸ್‌ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕಗೆ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಭೋದಕ /ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು- 30-03-2020 ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ (ಕೊರೋನ ವೈರಸ್) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು 27-03-2020 ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಸಮಿತಿ- 27-03-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಪಾಸಣಾ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 26-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಶೀಘ್ರ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಪಾಸಣಾ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 25-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐಸೋಲೇಷನ್‌ ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 25-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 25-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು 24-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐಸೋಲೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಶಂಕಿತರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 23-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ (ಕರೋನ ವೈರಸ್) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು 23-03-2020 ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು 21-03-2020 ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು 15-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂಗವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 14-03-2020 ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 13-03-2020 ಕನ್ನಡ ಕಾ-ಶಿ- ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 04-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 05-02-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆಪ್ ಕುರಿತಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆ 15-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ 06-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಓಟಿಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- 06-04-2020 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕುರಿತು- 06-04-2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 02-04-2020 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 02-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು 31-03-2020 ಕನ್ನಡ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮಿತಿ 30-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾದಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 30-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಬಿಬಿಎಂಪಿ-ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ತಪಾಸಣಾ ನಡೆಸಲು ೨ನೇ ಹಂತದ ನ-ಪ್ರಾ-ಆ ಕೇಂದ್ರ(3೦-೦3-2020) 30-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಮಣ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತರೆಯುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ- 28-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಐಸೋಲೇಷನ್(ಕನ್ನಡ) 28-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಐಸೋಲೇಷನ್(ಇಂಗ್ಲಿಷ್) 28-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಸಮಿತಿ 27-03-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ, ವಸ್ತುಗಳು ಸರಬರಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಸಮಿತಿ 26-03-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ 26-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಜಮೀನುದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ 26-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 26-03-2020 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳು 25-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಕ್ತ, ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 24-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-19ಅನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 21-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 20-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸುತ್ತೋಲೆ-ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್‌ ರಚನೆ 20-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆರೂಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19: ವಿಸಾ ನಿರ್ಬಂದ ಕುರಿತು 13-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆದೇಶ 10-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
           
 

ರಾಮದಾನ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ  ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

14-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಮಾರತ್‌-ಇ-ಶಹರಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೇಬಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ರಾಮದಾನ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ  ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 14-04-2020 ಕನ್ನಡ

ಇಮಾರತ್‌-ಇ-ಶಹರಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೇಬಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ 10-04-2020 ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ 19: ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19: ಬೃಹತ್‌ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 10-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾಧಿತ ದೇಶಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಕ್ರಮಗಳು ಬಗ್ಗೆ 15-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗ ಮನವಿ   ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿ-ಬಿ-ಎಂ-ಪಿ, ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಇ-ಪಿ-ಎಫ್‌: ಕಂತು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 15-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಸಾರಾಂಶ 16-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯೋಮಾನದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 13-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 2-0: ಸರಕು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ  ಏಪ್ರಿಲ್‌ 20ರ ನಂತರ ಅವಕಾಶ

  ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮನೆ ಬಿಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ 05-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಶೀಘ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 04-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಂಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಶಂಕಿತ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಂಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈರಸ್‌ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖಗವುಸುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ-ಕೈಪಿಡಿ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈರಸ್‌ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖಗವುಸುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ-ಕೈಪಿಡಿ - ಕನ್ನಡ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಭಾರತೀಯ ಹಿರೀಯ ನಾಗರೀಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು(ಆಯುರ್ವೇದ) - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆಯುಷ್‌ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆ - ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ (ಮುಖಗವುಸು) ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರಿತು 31-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆ - ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ (ಮುಖಗವುಸು) ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕುರಿತು 31-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾಸ್ಕ್‌(ಕೈಪಿಡಿ) - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹಾ ಕಚೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ -19 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್‌ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಎದೆ ಹಾಲು  ಉಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರಿಣಾಮಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಝಾಕೀಆಡಿಮಾಸ್ಸಿ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕೆತ್ಸೆಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೊಕ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹೆ 22-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ 21-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಟ್-19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗಿದಾರರ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು 21-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 19-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 04-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Dಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೂಚೆನೆಗಳು 16-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಐ-ಡಿ-ಎಸ್‌-ಪಿ, ಎಸ್‌-ಎಸ್‌- ಯುಗೆ ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನೋವೆಲ್‌ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವಲಸಿಗ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಮಾಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಕುರಿತು ವೈದ್ಯಕಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 31-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಹಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ   ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಹಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿ-ಡಿ-ಸಿC ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌-19 ಎದುರಿಸುಲು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸನ್ನದ್ದಗೊಳಿಸುವುದು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಥಾನಿಕ ಉಪ ವಲಯ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷನಾ ಕವಚಗಳ  ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಡಾ- ಕೆ- ರವಿಕುಮಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ನಾನ್-ಫರ್ಮಾಸಿಟಿಕ್ಯುಲ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕುರಿತು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಡಾ- ಮಹಮೊಮ್ಮದ್ ಶ್ರಿಫ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಐಸಿಎಂಆರ್‍-ಎನ್‍ವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‍-19 ಪರಿಣಾಮಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ನಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 28-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೋಟಸ್‍ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ   ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15-01-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು   ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ ಮರು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10-04-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍ -19 ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ (ಕ್ಷಯರೋಗ ಕೋವಿಡ್‍-19 ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ) 25-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍-19 ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು 20-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍-19 ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ - ಕನ್ನಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ನವ ದೆಹಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಸ್ಕೃತ ವಿಧಾನಗಳು 20-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ  ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍-19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍ -19 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಲಹೆಗಳು 16-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍-19 ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ನವ ದೆಹಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಶಂಕಿತರು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮೃತದೇಹಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15-03-2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮೃತದೇಹಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿಧಾನ 21-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಭಾರತೀಯ ವೈದದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಾವಾಸಿಗರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‍-19 ಹರಡದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು 10-03-2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-11-2020 05:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌, ಸಫಾರಿ, ಒಪೆರಾ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ